تبلیغات

گروه آموزش مسائل زناشویی - تاثیر تعداد دفعات انجام رابطه جنسی روی زنان
تاثیر تعداد دفعات انجام رابطه جنسی روی زنان

همه مردم از تاثیرات كاهش فعالیت جنسی  بروی مردان مطلعند،ولی كمتر كسی از تاثیر آن بر بدن زن آگاهی دارد.بیاد داشته باشید كه علاوه بر تعداد سكس،تغییرات هورمونی وعادت ماهانه نیز در میل جنسی زنان نقش دارد.در اینجا به بررسی تفاوتهای تاثیر كاهش فعالیت جنسی بر زنان و مردان میپردازیم.

جدول زیر تفاوتهای زن و مرد در حالتی كه سكس كم شود را نشان میدهد:

 زن   
 مرد     
تغییرات در اثر كم شدن فعالیت جنسی
کاهش میابد
افزایش میابد
میل جنسی
کاهش میابد
افزایش میابد
 تحریک پذیری جنسی
زیاد
کم 
 تحریک مورد نیاز برای رسیدن به ارگاسم
 مشکل  آسان
 امکان رسیدن به ارگاسم
 کم  زیاد  مدت و شدن ارگاسم

عكس العمل بدن مرد و زن نسبت به كاهش فعالیت جنسی كاملا" متفاوت است.همانطور كه از جدول بالا مشخص میشود،زن هرچقدر تعداد سكس كمتری داشته باشد،میل و لذت جنسی او كمتر شده و مشكلتر ارضاء میشود.برعكس هرچه زنان از لحاظ جنسی بیشتر فعال باشند،علاقه آنها به انجام سكس بیشتر خواهد شد.

 در یك مقاله دیگر كه در كتاب Love Cycle ذكرشده،گفته شده است كه تعداد دفعات آمیزش روی تنظیم عادت ماهانه خانمها نیز موثر است.در این مطالعه عادت ماهانه زنانی كه بیشتر از دوبار در هفته آمیزش داشتند منظمتر از كسانی بود كه فقط هفته ای یكبار نزدیكی میكردند و زنانی كه بندرت سكس میكردند،عادت ماهانه خیلی نامنظمی داشتند.علت این امر افزایش سطح هورمون استروژن در بدن زنان فعال از نظر جنسی میباشد. لازم به تذكر است كه فقط سكس با جنس مخالف باعث این تغییرات هورمونی میشود و خودارضایی و همجنس بازی چنین تاثیری ندارند.

حتما" شما میدانید كه قابلیت باروری یك زن تا حدزیادی به منظم بودن عادت ماهانه او بستگی دارد.پس زنانی كه فعالیت جنسی بیشتری دارند،كمتر دچار مشكل ناباروری خواهندشد.ازطرف دیگر معمولا" هرچه عادت ماهانه نظم بیشتری داشته باشد،سلامت عمومی بدن زن نیز بهترخواهدبود.

در این مطالعه نتیجه داشتن سكس بیش از دوبار درهفته به نسبت تعداد كمتر عبارت بود از:

باروری بهتر،استخوان بندی محكمتر،سلامت قلب و عروق،شانس كمتر افسردگی،كاهش خطر ابتلا به ناراحتی های سینه و رحم،كاهش ناراحتی های بعداز یائسگی.

تاثیرات مثبت داشتن فعالیت جنسی منظم بربدن زنان،در چندمطالعه دیگر نیز مشخص شده است.فعالیت جنسی كم و نامنظم اثرات سویی روی سلامت جسمی و روحی خانمها دارد.

منبع: سایت ایرانیان انگستان

گروه آموزش مسائل زناشویی یک پایگاه آموزشی است که برای آموزش زوج های جوان ایرانی راه اندازی شده است و مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران هدایت می شود